Бюлетин на СППЗ

Брой 2/феруари 2023

Акценти в броя:

  • Общо събрание на СППЗ
  • Календар на обученията за 2023 г.
  • Интервенции за директни плащания
  • Месец март, месец на празници!