СППЗ организира среща-разговор на преработвателите на плодове и зеленчуци с производителите на суровина за сектора

18.03.2024

СППЗ организира среща-разговор на преработвателите на плодове и зеленчуци с производителите на суровина за сектора

Място: комплекс „Старосел”, с. Старосел

Дата: 04.04.2024 г. /четвъртък/

Регистрация на участниците: 9:30-10:30 ч.

Начален час: 10:30 ч.

 

На срещата планираме да представим информация по следните по-важни теми:

  • Преглед на състоянието сектор „Производство и преработка на плодове и зеленчуци”;
  • Належащи промени в сектора, новини от ЕК;
  • Коментари и разяснения при прилагане на:- Наредба 12/2023 – Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
  • - Наредба Н5 – Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на РБ
  • Актуални въпроси и новости в сектор „Производство и преработка на плодове и зеленчуци”

Участие в срещата могат да заявят всички консервни фабрики, земеделски производители, научни звена лаборатории и др. организации, имащи отношение към сектора.

За да се гарантира добрата организация на мероприятието, ще се допускат само предварително регистриралите се!

Информация относно условията за участие може да получите на имейл union@org-bg.net или на тел. 0889 32 10 15