Бюлетин на СППЗ

Брой 8 / август 2017

Акценти в броя:

  • Секторен анализ на СППЗ за 2016 г.
  • Последен прием по подмярка 4.2
  • ОСП 2020+ Обобщени данни
  • Желе с розе