Бюлетин на СППЗ

Брой 6 / юли 2018

Акценти в броя:

  • Обръщение от новия Председател на СППЗ
  • Таван на директните плащания
  • Приложение на иновативни идеи
  • Замразяването спасява витамините