Бюлетин на СППЗ

Брой 8/август 2020

Акценти в броя:

  • De minimis за ябълки и круши
  • СППЗ – пълноправен член на НСХ
  • Провалихме ли се в преговорите за ОСП?
  • Честит 6-ти септември!