Бюлетин на СППЗ

Брой 6/юни 2021

Акценти в броя:

  • Общо събрание на СППЗ
  • Проект „Активно стареене” - предстоящо
  • Българската позиция за ОСП
  • Суперпестицид от бира и тор