Бюлетин на СППЗ

Брой 1 / януари 2017

Акценти в броя:

  • Обективност или... желание за слава?!
  • “Стани един от нас. Дари надежда!“
  • Средна годишна заплата в земеделието
  • Aграрната търговия с положително салдо от 2 млрд.лв.
  • Първи индикативен график за ПРСР
  • Браншови стандарт за пест контрол