Сензорен анализ на едро смляна лютеница по БС

Получените резултати отразяват категоричното мнение на потребителя, че продуктите произведени по стандарт са по-качествени от сходни без стандарт, положително мнение изразено от 73% от участвалите оценители в сензорните изпитвания.

Ранговото класиране показва, че двете мостри лютеница по браншови стандарт се различават от общата  извадка  от  пет  вида  лютеници.  Изключение  прави  една  от  мострите,  която  не  е произведена по стандарт, но се доближава по рецепта и показатели на изискванията на стандарта.

Цветът на тестваните мостри едро смляна лютеница е оценен от потребителите като естествен, като първите позиции по този показател се заемат от лютениците по браншови стандарт. Мирисът и вкусът на лютениците по браншови стандарт е харесван от потребителя.

При  количествения анализ  на специфичните  показатели се  установи, че  двете  лютеници  по браншови  стандарт  са  с  по-едро  смлени зеленчуци  от  останалите  анализирани  продукти. Количеството на сол и подправки  на едро смлените лютеници по стандарт съответства най -точно  на очакванията  на  потребителите  по  тези  показатели,  в  сравнение  с  останалите  изпитани аналогични продукти.