Бюлетин на СППЗ

Брой 4/април 2021

Акценти в броя:

  • R1169 –домашно или...?!
  • Обучение, организирано от СППЗ
  • Farm2fork – Кодекс за поведение
  • Източна Азия –различният свят