Бюлетин на СППЗ

Брой 10/октомври 2020

Акценти в броя:

  • Започна приемът по мярка COVID3
  • Иновативна работилнца със СППЗ
  • Гласуваната визия за ОСП след 2020 г.
  • Създадоха месен сладолед