Управителен съвет

Стойко Кировски – председател УС
Фирма „Джем и Джем“, гр.Пловдив

Членове:

Димитър Ангелинов
Фирма „„Дерони““ ООД, гр. Хасково

Тина Андреева
Фирма „Пелтина“ ЕООД, гр. Искър, обл.Плевен

Димитър Бахаров
Фирма „Балкан Агрикалчарал“ ЕООД, гр. Пазарджик

Милена Калибацева 
фирма „Филикон-97” АД, гр. Пловдив

Георги Разсипийски 
фирма ЕТ „Булгарплод Кюстендил – Георги Разсипийски“

Николай Жеков
Фирма „Цима-99“ ООД, с. Стряма, обл. Пловдив