Бюлетин на СППЗ

Брой 3/ Март 2024

Акценти в броя:

  • Секторът се събра на една маса
  • Консултативен съвет по зеленчукопроизводство
  • Нов прием по мярка 4.2
  • Бързи закуски,забранени по света