Бюлетин на СППЗ

Брой 5 / юли 2016

Акценти в брой 5 / 2016

  • Закон за хранителната верига
  • Еднодневни трудови договори
  • Отпадане на ДДС за дарени храни
  • Сезонна заетост и ОПРЧР
  • Подмярка 4.1