Бюлетин на СППЗ

Брой 7/юли 2020

Акценти в броя:

  • De minimis за преработвателите
  • Колективен щанд на АНУГА 2021
  • Либерализиране на пазара на ток
  • Месо от 3D принтер