Сборник "Хигиенен пакет"

Във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз за българските предприятия произвеждащи, пакетиращи и предлагащи на пазара храни е задължително спазването на Европейските законови изисквания в тази област.

За Ваше улеснение в Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци събрахме и отпечатахме всички задължителни регламенти уреждащи производството на безопасни храни в сборник "Хигиенен пакет".

При проявен интерес от Ваша страна, изданието можете да закупите от офиса на Съюза.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. РЕГЛАМЕНТ НА ЕП И НА СЪВЕТА (ЕО) № 178/ 2002 от 28 януари 2002г.

2. РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 852/ 2004 НА ЕП И НА СЪВЕТА от 29 април 2004г.

3. РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 854/ 2004 НА ЕП И СЪВЕТА от 29 април 2004г.

4. РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 882/ 2004 НА ЕП И НА СЪВЕТА от 29 април 2004г.

5. РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 2074/ 2005 НА КОМИСИЯТА от 05 декември 2005г.

6. РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 2076/ 2005 НА КОМИСИЯТА от 05 декември 2005г.

7. РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 2073/ 2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005г

За повече информация на телефони: 02/ 980 26 79; 02/ 987 47 43
и на е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net